A A A

TURNUSY REHABILITACYJNE

Oferta specjalna na turnusy rehabilitacyjne 
w Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie


 

 

OFERTA PRZEZNACZONA DLA: 


 - szkół specjalnych 

 - klas integracyjnych

 - ośrodków szkolno wychowawczych

 - warsztatów terapii zajęciowej

 - ośrodków rehabilitacyjno - wychowawczych

 - stowarzyszeń pomocy osobom niepełnosprawnym 1. Ternin Pobytu: do uzgodnienia

 2. Grupa minimum 20 osób - transpoty bezpłatny w promieniu 100 km

 3. Cena dla osób indywidualnych (turnus 14 dniowy): 

 4. Dla grup zorganizowanych: (Szkoły specjalne, Stowarzyszenia), 

 

 

 

Organizacje; (turnus 14 dniowy):
 Cena na poziomie dofinansowania PCPR.


PROGRAM

1. Rehabilitacyjny 
- prowadzony przez kadrę placówki

 - 2-krotne badanie lekarskie

 - hipoterapia

 - kinezyterapia

 - hydroterapia

 - dogoterapia

 - muzykoterapia

 - korekcja wad postawy

 - logopedia

- terapia w kombinezonach "DUNAG" 

- rewalidacja  , zajęcia z oligofrenopedagogiem

 
2.Zajęć dydaktycznych
wedlug własnego programu


3.Kulturalno - oświatowy - prowadzony przez kadrę placówki

- gry i zabawy ruchowe
- konkursy
- dyskoteki
- playstatione

4.Rekreacyjny

- nauka jazdy konnej

- przejażdżki zaprzęgiem konnym

- przejażdżki bryczką

- ognisko z pieczeniem kiełbasek

- wycieczka autokarem po powiecie wieruszowskim

- zajęcia sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, , rowery, kometka, ringo, tenis stołowy, mały piłkarz)

 

 

NA CZAS POBYTU ZAPEWNIAMY:

 - Zakwaterowanie

 - Wyżywienie

 - Dyplomy i upomunki na zakończenie turnusu

- Klasopracownie do prowadzenia zajęć dydaktycznych

- Możliwość dodatkowego korzystania z sal rehabilitacyjnych i sprzętu placówki

 


 

Bliższych informacji udziela dyrektor placówki tel (62) 784 39 29


SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 

 
Wniosek na turnus rehabilitacyjny