A A A

Informacje ogólne

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie na podstawie wpisu do rejestru ośrodków (nr:OD/10/0004/16) wydanego przez Wojewodę Łódzkiego uzyskał prawo do organizowania następujących turnusów rehabilitacjnych:


1.Usprawniająco - rekreacyjnych

2.Rekreacyjno - sportowych i sportowych

3.Szkoleniowych

 

 

 

Placówka została również wpisana do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nr wpisu OR/10/0006/16


 

 

Dom Wczasów Dziecięcych uprawniony jest do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:


1.Usprawniająco - rekreacyjnych dla grupy osób niepełnosprawnych:


a) z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
b) z upośledzeniem umysłowym,
c) z epilepsją,
d) ze schorzeniami układu krązenia,
e) z dziecięcym porażeniem mózgowym,
f) ze schorzeniami neurologicznymi,
g) z cukrzycą
h) ze schorzeniami metabolicznymi
i) z wadami postawy


 2.Rekreacyjno - sportowych i sportowych (jeździectwo) dla osób:

a) z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
b) z upośledzeniem umysłowym,
c) ze schorzeniami układu krążenia,
d) z wadami postawy

 

3.Szkoleniowych, nauka jazdy konnej dla osób:

a) z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
b) z upośledzeniem umysłowym,
c) ze schorzeniami układu krążenia,

 

4.Korekcji wad postawy dla osób:


a) z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
b) ze schorzeniami układu krążenia,
c) z wadami postawy 

 Pełne treści powyższych wpisów do wglądu u Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych.

 
Wniosek na turnus rehabilitacyjny