A A A

O nas

 

 


Dom Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie został  wpisany do ewidencji Kuratora Oświaty w Kaliszu w dniu 22.12.1993r. nr.KO.Ks-014/236/93, a przez Starostę Wieruszowskiego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem WS-O-4321/2/99  z datą rozpoczęcia działalności 1.01.1994 r.

 

Dom Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie jest placówką niepubliczną, oświatowo-wychowawczą i opiekuńczą o zasięgu ogólnokrajowym zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.  Działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  z p.zm. oraz  statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Rozdział II § 9,);


Dom wczasów jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. 

 

98-405 Galewice; woj.łódzkie

 tel. fax. (62) 784-39-29   tel.(62) 783-87-08

 e-mail:dwdglaz@poczta.onet.pl


nr wpisu do MPiPS OD/10/0004/16 OR/10/0006/16


Konto Bankowe: RBS Lututów O/Galewice
Nr: 32 9256 0004 5500 0390 2000 0010

 

 

POŁOŻENIE OŚRODKA

Ośrodek położony jest w gminie Galewice, w powiecie wieruszowskim(woj.łódzkie). Leży na skraju sosnowego lasu, nad rzeką Strugą Węglewską.

Zajmuje obszar 8 ha w tym: park, boiska trawiaste, zieloną salę, salę gimnastyczną, sad owocowy, stajnię I padoki konne oraz zbiornik wodny o pow.0,40h.

Dom Wczasów Dziecięcych posiada pozytywną opinię ochrony środowiska o czystości ekologicznej tych terenów. W położeniu ośrodka znajdują się 2 rezerwaty - "Orła Bielika" i "Paproci Długosz Królewkich"
 

 

DOJAZD:

z kierunku Łódź przez Sieradz, Sokolniki, Galewice

z kierunku Nysa, Racibórz przez Opole, Kluczbork, Opatów, Wieruszów, Galewice

z kierunku Wrocław przez Oleśnica, Syców, Kępno, Wieruszów, Galewice

z kierunku Gliwice przez Olesno, Kluczbork, Opatów, Wieruszów, Galewice


 

 


Baza hotelowa

 


Ilość miejsc noclegowych: 75
Ilość pokoi: 3 pokoje 2-osobowe z łazienkami, pozostałe pokoje 4,5, 6 osobowe
świetlice, jadalnia i klasopracownia.
 

 
Wniosek na turnus rehabilitacyjny